Velkommen til Junior NM i Friidrett 2015

Vi vil etter kvart legge ut informasjon om privatpersonar som leiger ut til større og mindre grupper.

Gloppen Hotell, SandaneGloppenHotell1 NM Hotell

Avstand til Byrkjelo Stadion: 18km
Prisar: frå 895,- til 1595,-
Booking e-post: post@gloppenhotell.no
Booking tlf: 57 86 53 33
Heimeside: www.gloppenhotell.no
Merknad: Bestilling skrifteleg på e-post eller fax,
må garanterast med kredittkort eller førehandsbetaling


Thon Hotell Jølster, Skeiskei

Avstand til Byrkjelo Stadion: 20km
Prisar: frå 895,- til 1595,-
Booking e-post: booking@skeihotel.no
Booking tlf: 57 72 78 00
Heimeside: www.skeihotel.no
Merknad: Bestilling skrifteleg på e-post eller fax,
må garanterast med kredittkort eller førehandsbetaling


Karistova Hotell, Innvik karistova

Avstand til Byrkjelo Stadion: 8km
Prisar:
Booking e-post: diano@online.no
Booking tlf: 57 87 14 55 / 951 71 812
Heimeside: www.karistova.no


Rica Nordfjord Hotell, Nordfjordeidrica nf

Avstand til Byrkjelo Stadion: 38km + 5 min. ferge
Prisar: frå 990,- til 1550,-
Booking e-post: booking@nordfjord-hotell.no
Booking tlf: 57 86 33 33
Heimeside: www.nordfjord-hotell.no


Thon Hotell Førde, Førdeqhforde_facade_summer_01

Avstand til Byrkjelo stadion: 62 km
Prisar: Enkeltrom 865, Dobbeltrom 1085,-
Booking e-post:adm@forde-hotell.no
Booking tlf: 57821411
Heimeside: http://www.forde-hotell.no/


Byrkjelo CampingLivar_bergheim

Avstand til Byrkjelo Stadion: 0,5km
Prisar: frå 450,- til 750,-
Booking e-post: mail@byrkjelo-camping.no
Booking tlf: 917 36 597
Heimeside: www.byrkjelo-camping.no


Reed CampingStitched Panorama

Avstand til Byrkjelo Stadion: 5km
Prisar: frå 350,- til 1100,-
Booking e-post: post@reed-camping.no
Booking tlf: 57 86 81 33
Heimeside: www.reed-camping.no


Gloppen Camping, Sandane

Avstand til Byrkjelo Stadion: 20km
Prisar: frå 400,- til 1100,-
Booking e-post: post@gloppen-camping.no
Booking tlf: 57 86 62 14
Heimeside: www.gloppen-camping.no


Scandic Sunnfjord Hotell, Førde

Avstand til Byrkjelo Stadion: 62 km
Prisar: 
Booking e-post: sandane@hihotels.no
Booking tlf: 57 83 40 00
Heimeside: www.hihostels.no


Førde Gjestehus og Camping, Førde

Avstand til Byrkjelo Stadion: 62 km
Prisar: 
Booking e-post: post@fordecamping.com
Booking tlf: 46 80 60 00
Heimeside: www.fordecamping.com


Bryggen Hotel, Nordfjordeid

Avstand til Byrkjelo Stadion: 38km + 5 min. ferge
Prisar: Frå 990,- til 1580,-
Booking e-post: post@bryggenhotel.no
Booking tlf: 57 86 06 22
Heimeside: www.bryggenhotel.no


Lunde Turiststajon, Jølster

Avstand til Byrkjelo stadion: 32km
Prisar frå: kroner 250,-til kroner 800,- per eining
Booking e-post: ahlunde@online.no
Booking tlf: 5772 8221
Heimeside: www.turiststasjon.no

 


 

Førde pensjonat, Førde

Avstand til Byrkjelo stadion: 62 km
Prisar frå: kroner 350 inkl. frokost (idrettspris)
Booking e-post: hillers@online.no
Booking tlf: 57 82 11 64
Heimeside: www.førdepensjonat.no