Velkommen til Junior NM i Friidrett 2015

Dagsprogram øvingar Jr. NM

Vi har fått ein del spørsmål om dagsprogram for Jr. NM 14.-16. august.

Dagsprogrammet føl NM-reglementet og er fastsett. Konkret tidsskjema for når øvingane vil gå, kjem så snart vi har alle påmeldingar.

Vi har og fått nokre tilbakemeldingar på at det kan vere feil dag for øvingar i påmeldinga på «Min idrett», dette har vi dobbelsjekka og alt skal vere OK. Det som imidlertid kan forvirre er at det i «Min idrett» ligg inne dag for eventuell kvalifisering, ikkje finale. Om det blir kvalifisering ser vi når endeleg tidsskjema vert laga etter påmeldingsfristen.Presentasjon1